Top gåture i Thy og omegn

Top gåture i Thy og omegn

I Thy er der et væld af markerede vandrestier gennem vores smukke natur. Nedenfor kan du finde lidt inspiration over nogle at stierne.

En del af disse stier går naturligvis gennem Nationalpark Thy, men der er også interessante og seværdige stier i det øvrige Thy.

Alle vandrestierne, pånær Skyum Bjerge, findes i brochurer fra bl.a. Skov- og Naturstyrelsen, som kan findes i vores Infocenter eller  hentes på Thy Turistbureau. Du kan også finde brochure-links herunder.

 

Bøgsted Rende – blå rute 2,3 km

Ruten kan påbegyndes fra p-pladsen ved Bøgsted Rende. Rute starter i kuperet terræn med havudsigter og følger vandløbet tilbage. Ruten kan kombineres med et besøg ved Båken eller med rød rute.

Denne rute går gennem noget af den smukkeste natur i Thy. Vi har derfor valgt at sætte den øverst på denne liste!

Findes i folderen “Tvorup Klitplantage“.

 

Hanstholm Vildtreservat – gul rute 3 km

Turen er ca. 3 km og snor sig stejlt op ad den gamle kystskrænt lige vest for det forblæste skovbryn. Ruten går til Isbjerg, der er Hanstholm Vildtreservats højeste punkt, 56 m over havet. Fra toppen er der en storslået udsigt over reservatet, der indrammes af Vesterhavet, Hanstholm i nord, Tved Klitplantage mod øst og Nors Sø og Vilsbøl Plantage mod syd – reservatet er den nordligste del af Nationalpark Thy.

Den gule rute følger en gammel hulvej, der var den eneste vej ud til reservatets sidste hus, som blev revet ned i 1939. Fra Isbjerg løber det videre stiforløb gennem plantagen og rundt om den idyllisk beliggende Bagsø og tilbage til udgangspunktet.

Denne vandresti får anden pladsen på vores top liste fordi vi mener, at det er en så unik og fantastisk tur, som alle bør opleve under et besøg i Thy.

Findes i folderen Hanstholm Vildreservat” (kort).

 

Stenbjerg Plantage – blå rute 2,3 km

Enebær-turen går igennem et stykke urørt brændt plantage og rundt om Enebærsøerne. Ruten giver et godt indtryk af naturens kræfter og modsætningerne i naturen. Den er derfor med i top-3.

Findes i folderen Stenbjerg i Thy” (kort).

 

Skyum Bjerge – ingen rute ca. 1,5 (2,5) km

På parkeringspladsen (bjergvej 1, 7700 Thisted, tag den lille port i hjørnet og følg stien ned til fjorden. Det kan være næsten umuligt at skele stien fra en sti, fårene har lave. Ved fjorden kan manr gå ca. 500 m til højre for at komme til Skyum Stenen. Det kan kun lade sig gøre ved lavvande. Gå til venstre langs vandet. Gå ud ad porten ved kanten af ind hegningen og følg stien opad. Efter nr. 2 trappe gå gennem porten til højeste punkt og nyd udsigten. Følg stien tilbage til parkeringspladsen.

 

Østerild plantage – gul rute 3.4 km

Tamhøjturen, som denne rute kaldes, starter ved p-pladsen ved Vesløs Huse på hovedvejen mellem Thisted og Fjerritslev.

Ruten går igennem en meget varieret del af skoven med både løv- og nåleskov af vidt forskellig karakter. Store og frodige bevoksninger findes i de områder, hvor jorden er næringsrig. På den hævede havbund og i områder med flyvesand findes mere ensartede bevoksninger med nåletræer.

Ruten går forbi den gamle kystskrænt og plantagens gamle planteskole, hvor man kan se bevoksninger med ær (ahorn) fra århundredeskiftet. Turen går lige forbi Tamhøj, der er en gravhøj fra bronzealderen.

Findes i folderen “Østerild Klitplantage“.

 

Stenbjerg Plantage – gul rute 5.7 km

Embak-turen, som denne rute kaldes, starter i kuperet og afvekslende skov og går bl.a. til vådområderne Bislet og Embak Vand.

Findes i folderen Stenbjerg i Thy” (kort).

 

Bøgsted Rende og Tvorup Klitplantage – rød rute 5 km

Ruten kan påbegyndes enten fra den sydlige p-plads på Kystvejen eller fra p-pladsen ved Bøgsted Rende. Ruten går fra klittop til klittop og byder på storslåede udsigter.

Denne rute kræver at konditionen er i orden.

Findes i folderen “Tvorup Klitplantage“.

 

Bulbjerg/Vester Thorup Plantage – hvid rute 3 km

Ruten udgår fra p-pladsen på Bulbjergvej, 1 km syd for Bulbjerg. Ruten går i let kuperet terræn med flere flotte udsigter. Turen følger små stier gennem tæt, lav kratskov af eg og bjergfyr og over åbne klitlandskaber. Undervejs passeres delvist tilsandede bronzealderhøje.

Turen kan udvides med 3 km ved at fortsætte mod vest og følge Panserstien nedenfor Troldsting og De Blå Render.

Denne rute bør kombineres med et besøg på Bulbjerg.

Findes i folderen “Bulbjerg (kort).

 

Vilsbøl Plantage/Vandet Sø og Nors Sø – rød rute 7 km

Ruten kan påbegyndes fra p-pladsen på Klitmøllervej eller fra bålpladsen ved Nors Sø.

Turen går gennem afvekslende terræn med meget forskellige bevoksninger og passerer Nebelstenen, hvor herregården lå frem til 1600-tallet.

Findes i folderen “Klitplantagerne ved Vandet Sø“.

 

Lodbjerg Klitplantage og Fyr – rød rute 1 km

Ruten udgår fra 2. p-plads på Fyrvej. Turen fører gennem kuperet terræn bevokset med østrigsk fyr og bjergfyr til et punkt, hvorfra der er vid udsigt over klitheden mod nord.

Denne rute bør kombineres med besøg i Lodbjerg Fyr og Lodbjerg Mile.

Findes i folderen “Klitplantagerne i Sydthy” (kort).

 

Hvidbjerg Klitplantage – gul rute 4.5 km

Ruten udgår fra p-pladsen på nordsiden af Lyngbyvej. Den følger gode skovveje fra den frodige varierede skov i øst til den lidt mere ensartede nåletræsplantage mod vest. Ruten passerer den gamle planteskole, hvor der nu er overnatningsplads, og går gennem Per Madsens Kær.

Findes i folderen Klitplantagerne i Sydthy” (kort).

 

Kilde: VisitThy.dk

MOBIL MENU