Tømmerby Fjordtårnet

Oplev Tømmerby Fjordtårnet!

Aalborgvej 185, 7700 Thisted

11,8 km

 

I Tømmerby Fjordtårnet kan gæster i sommerhalvåret høre og se rørdrum samt flyvende rørhøg. I rørskovens åbne vandflader ses ofte gråstrubet lappedykker, blishøne og gråand.
Odderen passerer jævnligt ved kanalen for foden af tårnet. I vintertiden er der gode muligheder for at se havørn.
Kilde avjf.dk
MOBIL MENU